Vem är en primadonna?

Läste precis en artikel om Zarah Leander, en primadonna. Vem eller vad är en primadonna?

Primadonna eller kanske mer korrekt prima donna är italiensk term inom operan. Prima betyder ”första” och donna ”kvinna”.

Operans ensemblens främsta stjärna, den som skulle ha de främsta rollerna, betecknas som ”prima donna”.

Idag är primadonna en diva. Och diva kommer från italienska. Börjar se ett mönster. ”divina” gudomlig. Diva betyder ursprungligen ‘framgångsrik kvinnlig sångare inom operagenren’.

Idag är primadonna och diva mest ett skällsord. Eller så umgås jag i fel kretsar.

Publicerat i Etymologi | Lämna en kommentar

Bojkott – ordet bojkott

Ordet bojkott har en intressant historia. Odet kommer från en irländska arrendatorer på 1880-talet. Charles Boycott, en britt.. Arrendatorerna tröttande på Charles Boycott. De vägrade att arbeta för Boycott.

Bakomliggande anledning var att skörden slog fel. svält utbröt. Arrendatorerna kunde därför inte betala arrendet. De krävde lägre arrende vilket Boycott motsatte sig.

Den irländske statsmannen Charles Stewart Parnell uppmanade folket till att inte ta till våld utan istället vägra att arbeta för honom. Bojkott med andra ord.

Publicerat i Etymologi | Lämna en kommentar

Bronx eller Brunks en svensk stadsdel i New-Tork

Stadsdelen Bronx kan ha svenska anor. Det är lite oklart efter vem som Bronx har fått sitt namn. Enligt en teori är att Jonas Jonson Brunk, kan också ha hettat Jonas Jonasson Bronk, utvandrade från Småland till Amerika på 1600-talet.

Det sägs att han köpte en bit mark av indianer. Marken kallas därför för Brunks mark. Som senare kom att stavas Bronx.

En del kanske undrar hur man kunde köpa mark av indianer. Själv tror jag inte det var möjligt. Indianer och andra naturfolk känner inte till äganderätt till mark som vi känner. De kanske fick liten summa eller några glaskulor. Ganska säker på att de egentligen inte förstod innebörden att sälja mark.

Oavsett markförsäljning eller ej så är det lite coolt att en svensk kan ha gett namn till en känd stadsdel.

Publicerat i Etymologi | Lämna en kommentar

Gåtan Cats Falck

Cats Falck var journalist på Rapportredaktionen. Hon dog under mystiska omständigheter.

Cats Falck försvann november 1984 och hittades 29 maj 1985 i en bil som hamnat på botten i Hammarbykanalen. Hon var inte ensam i bilen, hennes väninna Lena Gräns återfanns också i bilen.

Olyckan har förbryllat många. Var det en olycka eller blev hon mördad av Stasi?

Natten då hon och hennes väninna sågs sista gången i livet vid 21.30-tiden den 18 november 1984 när de lämnade en restaurang på Södermalm i Stockholm.

*/Enligt uppgifter från närstående berättade Cats några månader före försvinnandet att hon hade en stor story på gång. Storyn skulle handla om att Bofors sålde vapen i hemlighet till Östtyskland som i sin tur sålde vapen till Iran. Östtyskland hade stort behov av utländskt kapital, de varor som Östtyskland tillverkade var svåra att sälja utomlands. För att få in kapital till Östtyskland så sålde de vapen och teknologi från väst vidare./*
Denna del är spridd men stämmer förmodligen inte.

Uppdatering

Lyssande igenom en dokumentär Scoopet som försvann, den är välgjord och trovärdig. Christoph Andersson som gjort dokumentären söker reda på vad Cats Falck arbetade med när hon försvann. Enligt intervjuer och tillgång till Cats arbetsmaterial så var Cats Falck ASEA på spåren som levererat mjukvara till Sovjetunionen och isostatpress till Östtyskland. Det intressanta med isostatpressen är att den går att använda både civilt och till att framställa kärnvapenbomber. Ansvarig minister som godkänt exporten var Thage G. Peterson som vid denna tid var industriminister (1982 – 1988). När journalisten ringer upp honom för en intervju så vill han inte ställa upp på det. Detta är sprängstoff, svensk regering som exporterar högteknologi som kan användas som kärnvapen tillverkning.

Cats Falck berättade för flera att hon skulle resa till Västerås för att få reda på mer. ASEA hade sitt huvudkontor i Västerås fram till 1988. Hennes öde kan vara en olycka men kan också vara ett mord om hon kommit för nära hemligheter. I sanningsnamn ska dock nämnas att även andra journalister arbetade med samma uppslag.

Om det stämmer att Cats Falck skulle vara denna handeln på spåren så är det ett möjligt motiv för att undanröja henne.

De som tror att Cats Falck råkade ut för ett mord och ingen olycka är att hon och hennes väninna druckit en flaska vin, att Falck var en ovan bilförare, klädd i högklackat och att bilen tillhörde hennes väninna. Detta sammantaget talar emot att hon skulle ha kört bilen över kanten. Bör påpekas här att Falck återfanns på förarplatsen. Både hon och hennes väninna hade bilbälten på. Det fanns inga tecken på att de försökt knäppa upp bilbälten. För att bilen skulle hamna i vattnet var bilen tvungen att köra över cirka 15 cm höga järnvägsräls för att hamna i vattnet. Bilen ser ut att vara oskadd på bilder som finns tillgängliga. Dock är dessa bilder av den kvalitén att det går att säkert uttala sig om skadorna. Men det ser ut som underredet är intakt, dvs inga synliga skador på t ex avgassystemet.

Det har också gjort ett stort nummer av att vid obduktionen hittades en rosafärgad vätska i lungorna på de båda omkomna.

falckbil

Så här långt är jag benägen att tro på att de blev undanröjda. Men så hittade jag denna artikel. Journalisten Lena Breitner intervjuar en rättsläkare som berättar att det inte är något underligt med rosa vätska i lungorna och inte heller att det inte fanns några skador som tyder på att de försökt ta sig ur bilen.

Hur det förhåller sig säkert lär vi förmodligen aldrig få reda på med 100 % säkerhet. Det som återstår är underliga mord, olyckor och självmord så följt i spåren av Bofors och Östtyskland.

Mordet på Olof Palme finns teorier om att det handlade om vapensmuggling där Bofors och Östtyskland skulle vara inblandat.

Carl-Fredrik Algernon var krigsmateriel inspektör som föll framför ett tåg vid T-centralen. Han var inblandad i Bofors smuggling av vapen till olika länder i Asien.

Claes-Ulrik Winberg var Bofors VD fram till 1984 och som dog i en bilolycka 1989.

En bra radiodokumentär SR

Publicerat i Kriminologi | Märkt , | Lämna en kommentar

Eriksgata

De flesta känner förmodligen till att eriksgata betyder att kungen reser omkring i landet och besöker alla landsändar för att bli bekräftad som rättmätig kung.

Hur det kommit till är oklart men det finns dock lite information som är intressant. Eriksgata är från fornsvenska och syftar förmodligen till att Erik betydde allhärskare. Syftet med resan var att bekräfta kungens legitimitet i de olika landskapen i dåtidens Sverige.Den första säkert dokumenterade eriksgatan genomfördes av Magnus Eriksson år 1335.

I och med att Gustav Vasa införde arvsföljd istället för att välja kung upphörde behovet av att resa om kring och bli bekräftad. Den sista kung som genomförde den ursprungliga eriksgatan var Karl IX.

Publicerat i Etymologi | Lämna en kommentar

Embargo

Embargo lånades in från spanskan på 1700-talet. Embargo betyder beslag, kvarstad, blockad.

Spanskan har lånat in ordet i sin tur från latin, imbarricare.

Det konstiga med ordet embargo är att från embargo har vi fått uttrycket lägga rabarber på. Av den anledningen tog jag med den.

 

Källa Bo Bergman, Ordens ursprung

Publicerat i Etymologi | Lämna en kommentar

I elfte timmen

I elfte timmen är ett uttryck som betyder att ‘komma i sista stund’. Ursprunget är hämtat från Nya testamentet Matteus kapitel 20 vers 1-14.

Det är en liknelse som handlar om en vindgårdsägare som under dagen erbjuder arbete till arbetslösa. En del arbetade hela dagen andra arbetade bara en timme. Men alla fick lika mycket betalt vilket de som arbetat hela dagen protesterade emot.

Dagen har 12 timmar i Bibeln och dagen började kl 6 på morgonen enligt vår tideräkning.

Publicerat i Etymologi | Lämna en kommentar

Min dator brann

Min dator brann trots att den hade brandvägg 🙂 .

(förlåt men jag älskar dåliga ordvitsar.)

Publicerat i Tankar | Lämna en kommentar

Fika – ta en fika

Det är spännande att följa hur ett ord har kommit till. Ett av de mer spännande orden i mitt liv är ‘fika’. Klarar inte min dag utan en fika. Har träffat många amerikanare som lärt sig uppskatta ‘fika’. Även ett kaffe i New York finns som heter Fika.

Hur kom ordet till. Ordet kommer i från ‘kaffe’. En annan äldre form av kaffe är kaffi. Kastas bokstäverna om så blir det fika (om man tar bort ett av f:en). Fika finns belagt sedan 1910.

Ordets innebörd har förmodligen glidit lite. En fika för mig är kaffe och kakor. En del tar kakor och saft. Andra menar att fika är att dricka en kopp kaffe. Det sista stämmer med det ursprungliga betydelsen, men allt utvecklas.

Från fika är steget inte långt till fik. Ett fik där man fikar.

Publicerat i Etymologi | Lämna en kommentar

Allemansrätten

Allemansrätten går långt tillbaka. Dock är själva termen inte lika gammal.

Grundläggande för allemansrätten är att man i princip får fritt ströva på annans mark. Det är även tillåtet att plocka bär, svamp och blommor som inte är fridlysta. Dessa rättigheter går lång bak i tiden.

Termen utgör en ordbildning från slutet av 1800-talet som anknyter till uttryck i landskapslagarna ”alle män” (enligt boken ”Den rättsliga kontrollen över mark och vatten” sida 135, av Ljungman och Sternqvist).

Termen allemansrätt blev etablerad 1940-talet då fritidsutredning från 1937 använde sig av termen ”allemansrätten”.

 

En gång råkade jag skriva att allemansrätten är känd sedan tidig medeltid. Det blev arga kommentarer. Rätt skall vara att termen är från slutet av 1900-talet men att visa rättigheter går att följa tillbaka till på 1300-talets landskapslagar.

Publicerat i Etymologi | Lämna en kommentar